O projekcie

Pierwszy mecz narodowej reprezentacji rozegrany na własnym terenie; pierwsze olimpijskie złoto zdobyte dla Polski; gest Kozakiewicza; sportowa walka Dawida z Goliatem (jak media określają hokejowy mecz z ZSRS z 1976 r., który odbył się w katowickim Spodku); złoto zdobyte przez „chłopców Wagnera"; „Orły Górskiego" trzecią drużyną świata – w kalendarium polskiego sportu jest wiele wydarzeń, które na zawsze zapisały się w historii, urastając często do rangi symbolu. Kalendarium naszych rodzimych wydarzeń rozegranych na boiskach i arenach to często niepowtarzalna mieszanka emocji kibiców, radości zawodników i politycznych wydarzeń toczących się w tle. W ramach projektu „Panteon sportu" chcemy je przypomnieć szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców.

Zadanie obejmuje przygotowanie dwóch wystaw poświęconych najciekawszym, emblematycznym wydarzeniom w historii polskiego sportu (także współczesnym). Na 15 planszach opiszemy kilkadziesiąt wydarzeń, które stały się symbolem waleczności i niezłomności polskich mistrzów.       Dodatkowo przygotowana zostanie osobna wystawa na stulecie rozegrania przez polską reprezentację piłki nożnej pierwszego w II RP międzynarodowego meczu z Węgrami.

Mobilne wystawy mają na celu dotarcie do odbiorców w przestrzeni publicznej, m.in. budynku Sejmu RP, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, placówkach edukacyjnych i sportowych. Atrakcyjne plansze wciągną w opowieść o najwybitniejszych postaciach i wydarzeniach „Panteonu sportu", a poddane cyfrowej koloryzacji fotografie sprawią, że bohaterowie sprzed kilkudziesięciu lat staną się bliżsi także młodym adresatom. Prezentowanie wystawy w różnych regionach kraju pozwoli pozyskać szerokie grono odbiorców, a połączenie jej z portalem internetowym sprawi, że każdy z nich będzie mógł w dowolnym czasie poszerzyć swoją wiedzę na temat postaci, którą uzna za interesującą. Dodatkowym nośnikiem treści będzie katalog towarzyszący wystawie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sport dla Wszystkich".

Nazwa zadania: Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej
Dofinansowanie: 370 000,00 zł
Całkowita wartość: 400 000,00 zł

Promujemy dzieje polskiego sportu

Ministerstwo

 Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki

KGHM

Partner Strategiczny

Instytut Łukasiewicza

Realizator